1. Przejdź do nawigacji
  2. Przejdź do treści

Martyna Powrót do zestawu

Posłuchaj i policz elementy w wypowiedzi.

Wyniki

Prawidłowe wyniki znajdują się w nawiasach.

słowa
0
zdania pojedyncze
0
zdania pojedyncze rozwinięte i złożone
0

zmniejsz o 1
zmniejsz o 1
zmniejsz o 1


wyzeruj i ropocznij od nowa
zakończ i sprawdź
pokaż odpowiedzi

Odpowiedzi

cała wypowiedź

dziewczynka lepi bałwana/ chłopczyk zjeżdża z górki/ (tu) jest kościół /(tu) jest domek pieska/ (a) piesek gotuje zupę

słowa
  1. -
zdania pojedyncze
  1. (tu) jest kościół
zdania pojedyncze rozwinięte i złożone
  1. dziewczynka lepi bałwana
  2. chłopczyk zjeżdża z górki
  3. (tu) jest domek pieska
  4. (a) piesek gotuje zupę