1. Przejdź do nawigacji
  2. Przejdź do treści

Wsparcie techniczne dla KomKOD

Wsparcie techniczne dla aplikacji KomKOD prowadzimy zgodnie z cyklem życia systemów operacyjnych Microsoft.

  • Windows 11  - nie określono daty zakończenia wsparcia wersji 11,
  • Windows 10  - do 13 styczeń 2032,
  • Windows 8.1 - do 10 styczeń 2023,
  • Windows 8    - KomKOD działa poprawnie, jednak ze względu na zakończenie wsparcia przez firmę Microsoft nie gwarantujemy rozwiązania wszystkich napotkanych problemów,
  • Windows 7    - KomKOD działa poprawnie tylko z wersją Windows 7 ESU, jednak ze względu na zakończenie wsparcia przez firmę Microsoft nie gwarantujemy rozwiązania wszystkich napotkanych problemów.
     

Daty wsparcia aktualne na dzień 18.08.2022. Aktualne daty wsparcia systemu operacyjnego Windows dostępne są na stronie: https://endoflife.date/windows